קיפוח זכות קדימה בפנייה ימינה מכביש עירוני למהירFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה