דוח עיריה על פי תקנה 73 - החניית רכב בלי רישיון בתוקףFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה