תקנת תעבורה לגבי מרחקים והצבת תמרורים ודוח חניהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה