בירור ביחס לזימון לבית המשפט לאחר שחלפה יותר מחצי שנה מביצוע העבירהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה