שופט גזר עונש על עבירת חניה על המדרכה בלי לקיים שלב טיעונים לעונשFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה