קנס תעבורה בגין נסיעה בשול במקום שבו אין שולFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה