האם קיים נוהל להצבת תמרור חניה צמוד למדרכהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה