אפשרות לערער על דו"ח עקב חניה בניגוד לתמרור מסוג 28Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה