האם ישנה אפשרות לבטל דו"ח על חניה אסורה בעקבות היעדר תמרור מתאיםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה