עבירה מנהלתית - מעבר ברמזור אדום במחסום של רכבתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה