ביטול דו"ח שהתקבל עקב חניה בסמוך לתמרור הורדת והעלאת נוסעיםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה