בקשת ביטול או ערעור על דו"ח חניה על מדרכה וקנס של 500 שקליםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה