האם קיימת חובה להצמיד תו נכה לשמשת הרכב כדי להימנע מקנס על חניה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה