קנס מפקח עירייה מלווה בשוטר על השמעת מוזיקה בקראוון ניידFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה