קבלת דו"ח חנייה עקב חניית הרכב בסימון כחול לבן מחוקFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה