ענישה של נהג חדש על שימוש שלא כדין בנתיב שיועד וסומן בתמרור כנתיב ציבוריFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה