דוח בגין חניה מבלי להסדיר תשלום בסימון מדרכה שאינו כחול לבןFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה