טעות בדו"ח על חבישת קסדה עשויה להוביל לביטולו?



Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה