זכות קדימה במעבר חצייה המתקיים על כביש דו סטרי ללא גדר הפרדהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה