כמה נקודות זה שלילה? מעבר רכב בצהוב מהבהב ו-10 נקודותFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה