חניה בסימון כחול לבן וחובת תשלום - דוח שנוגד נוהל הצבת תמרוריםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה