הגשת ערעור על קנס בגין אי תשלום אגרת חנייהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה