קבלת כספים מהמדינה עקב הפסקת זכות ציבורית להפעלת מוניתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה