אופנוענים מטרידים את שלוות העיירה ומסכנים הולכי רגלFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה