איסור פניית פרסה מתייחס לנתיב תחבורה ציבורית ולנתיב נוסף?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה