תמרור 439 לא מילולי מחייב את הנהגים למרות שאינו ברור?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה