האם רשם בית המשפט יכול לכתוב בסופו של יום פסק דין ?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה