האם יום מתן ההחלטה נחשב במניין הימים בהחלטהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה