חיסיון הליך מהטעם שיחשף בו מידע רפואי אישי הנוגע לצנעת הפרטFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה