חברת ניקיון גרמה נזק לרכוש שברשותי ולא מילאה אחרי גזר דיןFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה