תביעה מחברת תקשורת בגין דרישת תשלום על מכשיר שלא נרכש מעולםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה