תשלום אגרה על בקשות לסילוק תביעה על הסף וצירוף תצהיר באיחור לכתב טענותFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה