הגשת תביעה נגד מרצה בעקבות צורת התבטאות מזלזלת ולא מכבדתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה