נזק שהיה קיים ברכב לפני פגיעה בו במהלך נסיעה לאחורFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה