חיוב עובד בתשלום על נזק שנגרם לרכוש בתאונת דרכים במסגרת העבודהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה