יפוי כח לא סרוק לעורך דין בתיק הוצאה לפועלFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה