עיכוב יציאה מהארץ על ידי הוצאה לפועל האם התיק פוקע לאחר 12 חודשים?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה