האם ניתן להוריד את גובה החוב בהוצאה לפועל עקב טעות?למעלה