האם ניתן להוריד את גובה החוב בהוצאה לפועל עקב טעות?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה