האם ניתן לתבוע את הבנק על עיקול לא מוצדק (לא מזונות)Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה