האם אפשרי להטיל הגבלות על מקבל הבטחת הכנסה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה