תוך איזה פרק זמן יש לזוכה להודיע על תקבולים?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה