מדוע לא מפורסם סכום השומה בהליך כינוס בניגוד לתקנה 66?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה