קבלן לקח כסף ולא ביצע את העבודהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה