האם יש דרך לבטל או למחוק BDI שלילי?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה