הגרוש בכינוס נכסים, הנאמן יכול לגעת בפנסיה שלי?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה