שכן צעק על בני והשפילו ויוצר הסתה נגדו שמגיעה גם לביסFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה