הבקעת שליש ועזיבת הוסטל האם זה הפרת תנאיםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה