האם מותר לסרב לענות על שאלה כעד מטעם התביעה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה