האם תיק פתוח יגרום לדחיית הגיוסFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה