האם לאדם שמעל בכספים צריך להחזיר ערך מניה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה